Al Ikhlash -lengkap dengan artinya-


KLIK PADA GAMBAR UNTUK PERBESAR
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Posting Komentar untuk "Al Ikhlash -lengkap dengan artinya-"